fredag 11 februari 2011

Taktarter, bollar och notvärden

I taktarter är det pulsen som är motorn, musikens hjärtslag. Vi har idag gjort betoningar på taktslagen med hjälp av handklappning och bollstudsning. Vi började med att gå i fyrtakt, 1 2 3 4, sedan betonade vi första taktslaget med en klapp. Vi ökade svårighetsgraden med att klappa på 1 och 3 i varje takt. För att ytterligare öka svårigheten studsade vi en boll istället för att klappa händerna. Slutligen studsade vi en boll till varandra på taktslagen 1 och 3 eller 2 och 4. Det vi gjorde här var att gå från en lättare uppgift till en svårare uppgift. Detta är viktigt att tänka på när vi ska göra aktiviteter med barn att alla klarar av en uppgift från början och sedan öka svårighetsgraden. I dessa aktiviteter får vi in musik, matematik och rörelse.


Vi har också gjort en namnlek som vi kan sjunga för att benämna vilka barn som är närvarande.Vad har de olika noterna för värde? Olika notvärden klingar olika lång tid.
Helnot = vilanoten (värde 4 kr)
Halvnoten = klivnoten (värde 2 kr)
Fjärdedelsnot = gånoten (värde 1 kr)
Åttondelsnot = springnoten (värde 50 öre + 50 öre)
Sextondelsnot = X 2000-noten (värde 25 öre + 25 öre + 25 öre + 25 öre)

Att använda sig av dessa namn kan vara riktigt kul för barnen på förskolan för att förstå hur olika fort dessa noter går. Fjärdedelsnoten går vi i puls 1 2 3 4 samtidigt på varje siffra säger vi gå, gå, gå. När vi ökar takten till åttondelsnot säger vi spring, spring. När vi ökar ännu mer för att göra sextondelsnoter säger vi snabbt X2000, X2000 och så vidare. Det vi gör kommer vi lättare ihåg.

Vi kan också med hjälp av ett äpple förklara noters värde för barn. Ett helt äpple = en helnot = 4 i värde när det är en fyrtakt. Om nu helnoten är värd fyra, är halvnoten värd två, fjärdedelsnoten ett, åttondelsnoten 1/2, sextondelsnoten 1/4.För att få en fjärdedelstakt kan jag ha med: (Varje punkt visar en fjärdedelstakt) • En helnot
 • Två fjärdedelsnoter + en åttondelsnot + en sextondelsnot 
 • En halvnot + två fjärdedelsnoter  Vi komponerade egna fjärdedelstakter med hjälp av ritade noter. Det blir väldigt konkret att klappa dessa noter och samtidigt säga "namnen" på noterna för att underlätta hur mycket jag ska klappa. I början kan barnen på förskolan enbart klappa fjärdedelsnoter (gånoter) för att så småningom klappa åttondelsnoter (springnoter) och så vidare. Det som är bra med lösa noter är att barnen själva kan lägga ut noterna efter vad de känner att de klarar. Arbetar de i grupp kan de lära av varandra. 
      

  Så här lät det när Sofie spelade vår låt på gitarr:
                                                                            


  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar